Bed And Breakfast Polopos

Twee cafétjes waren er nog wel, maar scholen en winkeliers zagen zich genoodzaakt hun deuren te sluiten. Strijd tegen de ontvolking Als er niets zou gebeuren zouden ook de laatste inwoners uit Polopos wegtrekken en zou het een verlaten dorp …